Korisnici u COBISS okruženju – iskustva Narodne biblioteke Užice

PDF

Narodna biblioteka Užice anketirala je 2019. godine svoje korisnike s ciljem da proveri koliko oni poznaju proces pretraživanja kataloga u aplikaciji COBISS/OPAC (sada COBISS+). Istraživanje se sastojalo iz sledećih segmenata: profil korisnika, najčešće korišćene pristupne tačke, korišćenje ekranskih saveta i olakšica pri pretraživanju i korisnička procena dobijenih rezultata. Uprkos tome što se obuka korisnika za pretraživanje u COBISS/OPAC kontinuirano sprovodila, rezultati istraživanja su pokazali da mogućnosti, koje je nudio COBISS/OPAC, nisu bile dovoljno iskorišćene. Korišćenje bibliotečkih kataloga zahteva veće znanje i angažovanje nego pretraživanje na internetu. Katalog se koristi za pronalaženje već poznatih jedinica građe u fondu Biblioteke, a ne za složena tematska pretraživanja koja su prepuštena bibliotekarima.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025004
21. 5. 2020
2025004
Share This