Sylvia P. Webb “Knowledge Management: linchpin of change” (Upravljanje znanja: bistveni del sprememb). London: Aslib, 1998, 68 str. ISBN 0851424147

PDF

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 3. 1999
/
Share This