Donald A. Norman “The invisible computer”, Cambridge, London: The MIT Press, 1999, 302 str., ISBN 0-262-14065-9

PDF

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 9. 1999
/
Share This