COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2015

PDF

Članek prikazuje prirast bibliografskih zapisov v COBIB.SI v letu 2015. Analizirani so podatki o prirastu po mesecih in dnevih. November, oktober in januar so vodilni meseci s 27,88-odstotnim deležem letnega prirasta, v vsakem od teh mesecev je bilo nekaj več kot 9 % letnega prirasta. V letu 2015 je bilo največ bibliografskih zapisov kreiranih v torek in sredo. Po podatkih na dan 31. 12. 2015 je bilo leta 2015 v COBIB.SI kreiranih 173.462 novih bibliografskih zapisov. Zajeti so tudi podatki o prehodu iz COBISS2/Katalogizacije na COBISS3/Katalogizacijo. Večina (94,85 % ali n = 608) katalogizatorjev je med leti 2012 in 2015 pridobila dovoljenje A za kreiranje monografskih publikacij. Druga dovoljenja za vzajemno katalogizacijo so si pridobili glede na pooblastila, ki so jih imeli že v COBISS2, in potrebe, ki jih imajo pri vsakdanjem delu. Z letom 2015 se je zaključilo izobraževanje za prehod na COBISS3/Katalogizacijo, s 30. 6. 2016 pa se je COBISS2/Katalogizacija opustila.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1602077
31. 12. 2016
/
Share This