Izzivi izobraževanja knjižničarjev

PDF

Na znanstvenem srečanju Knjižnice v 21. stoletju je bila sprejeta vizija knjižnice tretjega tisočletja. V središču njene prihodnje vloge je ustrezno izobražen knjižničar. V Srbiji smo s specializiranim knjižničarskim izobraževanjem pričeli že leta 1948, leta 1963 pa se je začelo izvajati tudi na Filološki fakulteti v Beogradu. Reforma visokošolskega izobraževanja, ki se izvaja na naših univerzah, temelji na metodi QFD (Quality Functional Deployment). Ta določa knjižnice kot enega izmed treh elementov, ki vplivajo na učinkovitost prenašanja znanja. V prihodnjih letih načrtujemo organiziran in premišljen razvoj virtualnega knjižničarstva v Srbiji. Njegov uspeh, tako kot tudi sama prihodnost knjižničarske informacijske stroke, je odvisen predvsem od ustreznega izobraževanja knjižničarjev.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0501039
31. 3. 2005
/
Share This