John Feather (Ed.) Transforming libraries and educating librarians: essays in memory of Peter Havard-Williams (Preoblikovanje knjižnic in izobraževanje knjižničarjev: eseji v spomin na Petra Havarda-Williamsa)

PDF

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 1999
/
Share This