Kako racionalizirati katalogizacijo in izboljšati funkcionalnost sistema COBISS

PDF

Nova paradigma objavljanja in spremenjena pričakovanja uporabnikov silita knjižničarsko stroko v razvoj novih servisov. Krčenje proračunov sili knjižnice v racionalizacijo dela na vseh področjih, tudi na področju katalogizacije. Vse večja kompleksnost bibliografskih sistemov pa narekuje spremembe delovnih postopkov katalogizacije. V Sloveniji obstaja še dodaten problem velike razpršenosti katalogizacijskega dela. V letu 2008 je 638 katalogizatorjev kreiralo 173.049 originalnih zapisov, kar pomeni v povprečju le 271 kreiranih zapisov na katalogizatorja. Izjemno velika razpršenost katalogizacijskega dela se kaže tudi v kakovosti vzajemne baze podatkov COBIB.SI. Redaktorji NUK-a in IZUM-a so v letu 2009 pri preverjanju 50 naključno izbranih zapisov ugotovili, da je bilo le 6 zapisov ustrezne kakovosti, v 17 zapisih so bile manjše napake in kar 27 zapisov je vsebovalo velike napake.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904172
31. 12. 2009
Share This