Knjižničarstvo na Madžarskem

PDF

S spremembo družbenega sistema so se madžarske knjižnice znašle v novih razmerah in mnoge so prenehale delovati. Z novo knjižnično zakonodajo so bile med drugimi novostmi “javne knjižnice” in “zavodi za knjižnice”, ki imajo strokovno in koordinacijsko vlogo, uvedena pa je bila tudi državna mreža za medknjižnično izposojo, v katero je vključenih 56 velikih knjižnic. V nacionalni knjižnici Országos Széchenyi Könyvtár deluje Madžarski skupni državni katalog (MOKKA). Za informatizacijo je namenjenih poprečno šest odstotkov knjižničnih proračunov. Deluje že kar nekaj digitalnih knjižnic, ključna pa je Madžarska elektronska knjižnica (MEK), ki je s svojimi bogatimi digitalnimi zbirkami cenjena doma in po svetu. Posebnega pomena je projekt digitalizacije zbirke korvine. Tudi digitalizirani madžarski dokumenti iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota so na medmrežju pridobili 15 milijonov madžarsko govorečih potencialnih uporabnikov po vsem svetu.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0803109
30. 9. 2008
/
Share This