Let iznad bibliotekarovog gnijezda

PDF

U radu se razmatra uloga i značaj kvalitativnih istraživanja u bibliotečkoj praksi, odnosno mogućnosti za oblikovanje bibliotečkih servisa i usluga, te uticaj na bibliotečko poslovanje u cjelini. Biliotekar bi trebao danas više nego ikada prije biti otvoren za saradnju, biti aktivan sudionik u nastavno-naučnom procesu i težiti razbijanju negativnog imidža i stereotipa bibliotekara. Rad je motiviran željom za dubljim razumijevanjem problema na relaciji biblioteka-bibliotekar-korisnik. Rad nema za cilj pružiti odgovore na stanje u bibliotekama, nego otvoriti pitanje potrebe kvalitativnih istraživanja usmjerenih na korisnike u razvoju bibliotečkih servisa i usluga, prezentirajući rezultate eksperimentalnog ispitivanja korisnika.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0804156
31. 12. 2008
/
Share This