Michael Buckland “Information and information systems”, New York: Greenwood Press, 1991, 225 str., ISBN 0-313-27463

PDF

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 1999
/
Share This