Migracije in medkulturni odnosi

PDF

Prispevek je predelano predavanje na mednarodni konferenci COBISS 2007 v novembru 2007 v Mariboru, ki je bila posvečena evropskemu letu medkulturnega dialoga. Je spodbuda za razmišljanje o prevladujočem razumevanju sveta in ljudi, ki izhaja iz homogenih nacionalnih enot in enodimenzionalnih identitet, kljub temu da je realnost povsem drugačna in ne obstajajo ne homogene nacionalne države in ne preproste, na etnično ali nacionalno čistost zvedene, individualne identitete. Prispevek poudarja, da so migracije stare toliko kot človeštvo in da so bile vedno temelj socialnega reda ter medkulturnih odnosov. Odnosi so lahko dialoški ali konfliktni in to prispevek tudi ilustrira z nekaj primeri, s katerimi so na individualni in političnodružbeni ravni ponujeni razmisleki o tem, kako bi lahko na področju Zahodnega Balkana, od koder je bilo največ udeležencev konference, začeli dojemati našo kulturno, družinsko, identitetno in zgodovinsko politično povezanost in kompleksnost naših skupnih izkušenj v smislu dialoga in ne konflikta.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704201
31. 12. 2007
/
Share This