Nemački uzajamni katalog serijskih poblikacija

PDF

Rad ima za cilj da prikaže nemački uzajamni katalog serijskih publikacija. ZDB (Zeitschriftendatenbank) sadrži naslove serijskih publikacija i njihove lokacijske podatke. ZDB je omogućio automatizaciju kataloga serijskih publikacija i olakšao međubibliotečku pozajmicu. Počeo je sa radom 1973. godine, kada ga je podržalo nekoliko biblioteka; nadalje funkcioniše uz podršku i odgovornost Bibliografskog odeljenja Državne biblioteke u Berlinu. Od početka do danas, preko 4.300 institucija uključeno je u ovaj projekat. 2000 godine formiran je ZDB-OPAC, nakon čega se ZDB redovno ažurira. Izlazi dva puta godišnje na CD-ROM-u i obuhvata naslove serijskih publikacija, lokacijske podatke, korporacije i adrese biblioteka. U početku se ZDB projekat zasnivao na osnovnom kataloškom opisu i lokacijskim podacima iz ZDB-a, kao i na redovnom pohranjivanju lokacijskih podataka iz ostalih mreža. Te dopune se rade jednom nedeljno i tada se svi lokacijski podaci objavljuju na host-u. Sada je taj princip modifikovan i neke članice ZDB mreže same mogu da unose svoje lokacijske podatke, iako ZDB ne sadrži određenu publikaciju. U nemačkom bibliotekarstvu ZDB predstavlja osnovu za serijske publikacije. Kompletni podaci iz ZDB-a štampaju se dva puta godišnje, u januaru i avgustu. O tome se stara Nemačka nacionalna biblioteka (Deutsche Nationalbibliothek – DNB).

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 3. 2008
/
Share This