Obdelava starih in redkih knjig v Knjižnici Matice srbske

PDF

Knjižnica Matice srbske (BMS) je večji del svoje zbirke starih in redkih publikacij vnesla v elektronski katalog. Programsko rešitev, ki je temeljila na začasno dodanih poljih 370–379, je uporabljala za opis starih in redkih knjig ter za pripravo tiskanih katalogov. BMS sedaj sodeluje v srbskem sistemu vzajemne katalogizacije COBISS.SR in se pripravlja na uporabo formata COMARC/B tudi za opis tovrstnega gradiva.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0402054
30. 6. 2004
/
Share This