Merjenje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih: študija primera izbranih podatkovnih elementov za fasetno omejevanje in izpis seznama zadetkov v COBISS+

V prispevku predstavljamo teoretična in metodološka izhodišča za merjenje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih, ki predstavlja enega od segmentov analize kakovosti podatkov. Na podlagi strokovne literature smo izpostavili načine oblikovanja mer, metode merjenja in analize rezultatov.

Uporabniški vmesniki naslednje generacije

V informacijski pokrajini se pojavlja vse več neknjižničnih ponudnikov, ki pritegujejo pozornost dosedanjih uporabnikov knjižnic. Knjižnice se nahajajo v obdobju intenzivne tranzicije in se dnevno soočajo z vprašanjem, ali še ustrezno zadovoljujejo informacijske potrebe svojih uporabnikov.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: