Prevzemanje zapisov iz tujih baz podatkov v COBISS

PDF

Predstavljeno je prevzemanje bibliografskih zapisov v sistem COBISS iz tujih baz podatkov, in to za serijske publikacije iz baze podatkov ISSN, za monografske publikacije pa iz baze podatkov WorldCat. Podane so tudi statistike stanja konec marca 2000.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 3. 2000
/
Share This