Različnost jezikov in pisav v sistemu COBISS

PDF

Avtorica predstavlja projekt Poenotenje uporabe kod za jezike in pisave v COBISS.Net, ki je bil v IZUM-u zaključen v novembru 2007. Zaradi sprememb v šifrantu za jezik je bilo treba izvesti konverzijo kodiranih podatkov o jeziku. Kode za jezik besedila se uporabljajo med drugim za krmiljenje pisave bibliografskih podatkov na različnih prikazih. Ker so se spremenile ravno kode za južnoslovanske jezike in se je sprememba zato nanašala na velik dela knjižničnega gradiva s tega območja, je bilo treba pripraviti nov algoritem za krmiljenje pisave in ga vključiti v vse segmente programske opreme COBISS.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704213
31. 12. 2007
/
Share This