Katalogizacija v formatu COMARC – kaj zdaj? Nekaj dilem, kot jih vidimo v Mariborski knjižnici

PDF

Katalogizacijska praksa v posamezni knjižnici je odvisna od okolja, v katerem knjižnica deluje. V prispevku je opisanih nekaj izkušenj in dilem katalogizatorja v splošni knjižnici pri uporabi formata COMARC pri reševanju praktičnih vsakdanjih problemov.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1402054
31. 12. 2014
/
Share This