Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija

Opisan je potek postopne uvedbe normativne kontrole v knjižnični informacijski sistem COBISSv Sloveniji (COBISS.SI). Začetna normativna baza podatkov CONOR.SI je ob vzpostavitvi štelanekaj več kot 24.000 normativnih zapisov za osebne avtorje, predvsem slovenske, iz založniškeprodukcije zadnjih nekaj let.

Poročilo s konference LIBER 2003

Letošnja, že 32. letna konferenca (32nd LIBER Annual General Conference Extending the Network: libraries and their partners) združenja evropskih raziskovalnih knjižnic LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, http://www.kb.dk/guests/intl/liber/) se je odvijala v Rimu, v prostorih Bibliotece nazionale centrale (http://www.bncrm.librari.beniculturali.it).

Proučevanje uporabe elektronskih časopisov: Stičišče informacijske znanosti in sociologije (2. del od 2 delov)

Proučevanje informacijskega ravnanja, kamor sodijo tudi študije o uporabnikih, predstavlja tudi najbolj plodno stičišče informacijske znanosti in sociologije, psihologije ter znanosti o izobraževanju. Po namenu sodijo študije o uporabnikih v informacijsko znanost, po metodah (anketa, intervju, fokusne skupine) pa v omenjene starejše družbene vede. Za uspešno izvajanje raziskav informacijskega ravnanja je potrebno poznavanje: informacijskega problema in tehnologije, metod in tehnik družbenih ved.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: