Usmeritve Evropske unije glede IKT: od informacijske družbe do eEvrope

PDF

Politiko EU glede informacijske družbe moramo razdeliti na dve obdobji: prvo, od leta 1994 do 1999, označuje ime Bangemann in začrtana evropska pot v informacijsko družbo; drugo, po letu 1999, označuje ime Prodi in ukrepanje v smeri informacijske družbe za vse ljudi. Za prvo obdobje je bil ključen izziv ZDA, kjer so leta 1993 sprejeli program NII – zamenjava ameriške “infrastrukture” z evropsko “informacijsko družbo” naj bi imela globlji humanistični pomen, ki pa ga je težko prepoznati. Drugo obdobje se začne s sprejetjem dokumenta eEvropa v Lizboni leta 2000, katere cilj je na znanju temelječa ekonomija zaupanja. V ta namen je treba pospešiti razvoj e-vsebin ter krepiti javne servise ter infrastrukturo zanje. Dejstvo je, da obstajajo ogromne razlike med članicami EU glede uresničevanja akcijski načrtov. Ni normalno, da je glavni nadzornik njihovega uresničevanja Komisija EU, ki bi morala biti sama nadzorovana. Edino pravo povezovalno filozofijo še vedno predstavlja Bela knjiga Jacquesa Delorja o razvoju, konkurenčnosti in zaposlovanju. Brez nje bi bila deklaracija ‘informacijska družba za vse’ le zapeljiva metafora. Iz istega razloga so politike EU o informacijski družbi prej keynezijanske kot pa liberalistične.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0503132
30. 9. 2005
/
Share This