Spletne bibliografije v sistemu COBISS.SI

Prispevek opisuje spletno aplikacijo za bibliografije raziskovalcev, strokovnih sodelavcev in prispevkov iz serijskih publikacij, ki je bila razvita v okviru sistema COBISS.SI. Navedeni so možni načini oblikovanja različnih vrst bibliografij in načini izbora in/ali izločanja bibliografskih enot pri izdelavi bibliografij avtorjev/raziskovalcev.

Lokator gradiva v knjižnicah

Ena od novosti nove verzije COBISS/OPAC-a za WWW je možnost določitve lokacije iskalnega gradiva na policah v knjižnici. To možnost ponuja samostojna komponenta lokator gradiva. V članku je opisana implementacija lokatorja z najnovejšimi tehnologijami svetovnega spleta, podrobneje pa so tudi zahteve za uvedbo lokatorja v posamezno knjižnico.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: