Spletne bibliografije v sistemu COBISS.SI

PDF

Prispevek opisuje spletno aplikacijo za bibliografije raziskovalcev, strokovnih sodelavcev in prispevkov iz serijskih publikacij, ki je bila razvita v okviru sistema COBISS.SI. Navedeni so možni načini oblikovanja različnih vrst bibliografij in načini izbora in/ali izločanja bibliografskih enot pri izdelavi bibliografij avtorjev/raziskovalcev. Predstavljena je prenovljena arhitektura aplikacije in način vodenja statistik uporabe spletne aplikacije in kreiranja bibliografij na aplikacijskem strežniku.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0501032
31. 3. 2005
/
Share This