Prikazani sta ekonomija informacijskega sektorja in teorija trgov z informacijskimi asimetrijami. Gre za dve različni subdisciplini in dva clusterja avtorjev na področju ekonomskih znanosti z istim poimenovanjem informacijska ekonomija.