Dva clusterja (grozda) informacijske ekonomije: eno poimenovanje, dve vsebini

PDF

Prikazani sta ekonomija informacijskega sektorja in teorija trgov z informacijskimi asimetrijami. Gre za dve različni subdisciplini in dva clusterja avtorjev na področju ekonomskih znanosti z istim poimenovanjem informacijska ekonomija. Za analizo povezanosti sta avtorja prispevka ročno pregledala temeljna dela za navedeni področji ter opravila preliminarno citatno analizo v okviru servisa Web of Science, ki je služil kot vir podatkov. V skladu s pričakovanjem sta clusterja med seboj citatno nepovezana, saj se ukvarjata z različnimi vsebinami. Kot rešitev zmede, ki jo lahko povzroči homonim informacijska ekonomija, predlagata avtorja poimenovanji informacijska makroekonomija in informacijska mikroekonomija.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 2001
/
Share This