Proučevanje uporabe elektronskih časopisov: Stičišče informacijske znanosti in sociologije (2. del od 2 delov)

Proučevanje informacijskega ravnanja, kamor sodijo tudi študije o uporabnikih, predstavlja tudi najbolj plodno stičišče informacijske znanosti in sociologije, psihologije ter znanosti o izobraževanju. Po namenu sodijo študije o uporabnikih v informacijsko znanost, po metodah (anketa, intervju, fokusne skupine) pa v omenjene starejše družbene vede. Za uspešno izvajanje raziskav informacijskega ravnanja je potrebno poznavanje: informacijskega problema in tehnologije, metod in tehnik družbenih ved.

Poročilo z zasedanja ISO/TC 46

Med 8. in 12. majem letos so v Berlinu potekali sestanki različnih delovnih skupin posameznih pododborov TC 46 (Technical Committee – Information and documentation, Tehnicni odbor 46) pri ISO {International Organization for Standardization, Mednarodna organizacija za standardizacijo).

Delavnica OCLC FirstSearch

Le kratek čas zatem, odkar so širšemu slovenskemu prostoru dosegljive nekatere baze informacijskega servisa OCLC, smo v IZUM spet gostili predstavnika tega informacijskega velikana.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: