Merjenje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih: študija primera izbranih podatkovnih elementov za fasetno omejevanje in izpis seznama zadetkov v COBISS+

PDF

V prispevku predstavljamo teoretična in metodološka izhodišča za merjenje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih, ki predstavlja enega od segmentov analize kakovosti podatkov. Na podlagi strokovne literature smo izpostavili načine oblikovanja mer, metode merjenja in analize rezultatov. Na podlagi profiliranja podatkov iz analize kakovosti zapisov dnevne produkcije v letih 2015–2018 smo zasnovali študijo primera, s katero smo merili kakovost podatkov v izbranih podatkovnih elementih, ki se uporabljajo pri fasetnem omejevanju in v izpisu seznama zadetkov v COBISS+. Prikazali smo primer oblikovanja mer in merjenja kakovosti podatkov, ki presega pristop štetja napak. Hkrati pa smo izpostavili nekatere podatkovne elemente, ki v katalogizacijski praksi (do zdaj) niso imeli večje veljave.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1924005
3. 12. 2019
1924005
Share This