Slovenske znanstvene revije v letu 2021

Na osnovi (1) seznamov slovenskih znanstvenih revij v mednarodnih bazah, ki jih uporabljajo za vrednotenje objav slovenskih raziskovalcev, (2) rednih državnih razpisov za podporo znanstvenih revij in (3) podrobnejšega pregleda za ta sistem najpomembnejših mednarodnih bibliografskih baz (SNIP, JCR, SJR) lahko ugotovimo, da je v letu 2021 izhajalo 219 slovenskih revij z znanstvenimi članki. Vsaka druga revija je nastala po letu 1990, okoli 60 % jih spada med družboslovno-humanistične revije. Njihovi založniki so domače ustanove in revije veljajo za diamantne: z velikimi svetovnimi založniki je povezanih le 7,7 % revij in le 3,7 % jih uporablja sistem APC (Article Processing Charge).

Konferenca PUBMET2016

Na Univerzi v Zadru se je od 20. do 21. oktobra 2016 odvijala mednarodna konferenca PUBMET2016. To je bila tretja konferenca o znanstvenem objavljanju v kontekstu odprte znanosti s ciljem predstavitve inovativnih pristopov, najboljših praks in novih trendov na tem področju.

Copyright – konferenca WIPO

Diplomatska konferenca Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki je bila decembra lani v Ženevi, je sprožila vrsto vprašanj, posebej pri tistih, ki skrbijo za svoboden pretok informacij.

Izumova založba

Lansko jesen je izšla prva knjiga iz zbirke “Globalna informacijska družba”, ki jo je zasnoval IZUM in jo ureja dr. Tvrtko Šercar.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: