Ali Slovenija noče informacijske znanosti?

PDF

Čeprav je zaznamovala informacijsko dobo in družbo, informacijske znanosti ni niti v šifrantu raziskovalnih ved, področij in podpodročij Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) niti Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Prav tako ni ustreznega naziva za poklicno skupino, ki se ukvarja z informacijsko znanostjo v veljavnem šifrantu poklicev in standardni klasifikaciji poklicev v Sloveniji. Informacijska znanost ima 100-letno zgodovino: od konca 19. stoletja do polovice 20. stoletja se je razvijala pod imenom dokumentacija; od polovice 20. stoletja se kontinuirano razvija pod imenom informacijska znanost; od devetdesetih let 20. stoletja se intenzivno razvija tudi zgodovinopisje informacijske znanosti. Danes je informacijska znanost univerzalna (uveljavljena povsod po razvitem svetu), kumulativna (razvijajoča se) znanost z organiziranimi poklicnimi skupinami v številnih državah. Informacijsko znanost je treba čimprej uvrstiti v šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij ARRS in SURS, slovenski šifrant poklicev in standardno klasifikacijo poklicev pa dopolniti s poklicnim nazivom informatolog.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0501018
31. 3. 2005
/
Share This