Analiza slovarja ODLIS s programom Pajek

PDF

Na spletu najdemo več slovarjev za različna področja, v katerih so posamezni pojmi (besede, izrazi) opisani/razloženi z drugimi pojmi iz slovarja. S tem je določen slovarski graf nad pojmi. Kot primer smo vzeli slovar ODLIS (Online Dictionary of Library and Information Science), ki je na spletu prostodostopen. V prispevku so prikazani različni pristopi, ki so nam na voljo pri analizi slovarskih grafov. Analize slovarja so bile opravljene s programom Pajek.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0502059
30. 6. 2005
/
Share This