Zgodovinska vloga operacijskega sistema VMS pri razvoju COBISS-a

PDF

V prispevku se z nekaj zgodovinske distance spomnimo na razmere, ki so pripeljale do tega, da je operacijski sistem VMS postal podlaga za potrebe razvoja in implementacije nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema COBISS. Najprej spoznamo nekatere bistvene značilnosti operacijskega sistema VMS, nato pa spremljamo pot njegove transformacije v tej podporni vlogi za COBISS, vključno s kasnejšo opustitvijo.

Ključne besede:

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025007
12. 11. 2020
2025007
Share This