Avstrijska čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor v funkciji medkulturnega dialoga

PDF

V 24 državah Evrope se nahaja 52 avstrijskih čitalnic. Svojim uporabnikom omogočajo dostop do gradiva in informacij, promovirajo nemški jezik in organizirajo razne prireditve – filmske večere, mednarodna posvetovanja, literarne večere. Avstrijska čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor je tretja najstarejša in deluje od leta 1990. Pripravili smo veliko mednarodnih posvetovanj, obiskov književnikov, filmski večeri so stalnica naše dejavnosti. Pri svojem delu sodelujemo z institucijami v Sloveniji in zunaj nje. V medkulturnem dialogu je Avstrijska čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor vezni člen med dvema različnima državama, kulturama in jezikoma.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704271
31. 12. 2007
/
Share This