Avtomatizacija in knjižnice v BiH

PDF

Žalostna prelomnica v delovanju Narodne in univerzitetne knjižnice Bosne in Hercegovine (NUB BiH) je leto 1992, ko je bila knjižnica v vojni požgana. Odtlej tečejo prizadevanja za njeno obnovo, ki jo podpirajo mednarodne organizacije. Danes okoli 1200 knjižnic deluje v zapletenih razmerah daytonske organiziranosti države. Avtomatizacija se je začela že leta 1989 in do leta 1992, ko je bil razvoj prekinjen, je bilo kreiranih več kot 20.000 bibliografskih zapisov. Od leta 1996 spet poteka sodelovanje knjižnic iz BiH in IZUM-a in leta 1998 je bil podpisan dokument Računalniško povezovanje knjižnic v BiH preko interneta kot podlaga enotnega knjižničnega informacijskega sistema v državi. Ustanovljen je bil COBISS center, ki je zaradi nerešenega vprašanja financiranja leta 2004 prenehal delovati. Takrat je vzajemna baza že vsebovala 167.000 zapisov. Leta 2005 je bila podpisana krovna pogodba med NUB BiH in IZUM-om in aprila tega leta je bil sistem COBISS.BH ponovno aktiviran in zajema 12 knjižnic. Še vedno pa ni celovito rešeno financiranje knjižnic, zato je veliko odprtih vprašanj glede obnove knjižnic, varovanja kulturne dediščine in digitalizacije gradiva.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504241
31. 12. 2005
/
Share This