Avtomatizacija knjižnic v Srbiji

PDF

Matične naloge v Republiki Srbiji opravljajo Narodna knjižnica Srbije (NBS), Knjižnica Matice srbske (BMS), Univerzitetna knjižnica Svetozar Marković v Beogradu (UBSM) skupaj s še 27 občinskimi in mestnimi knjižnicami. Skupaj je v republiki 2.780 registriranih knjižnic. Njihova avtomatizacija se izvaja po Programu razvoja knjižničnega informacijskega sistema Republike Srbije. Sodelovanje z IZUM-om teče že od leta 1988, 17. februarja 2003 pa je bil v okviru Virtualne knjižnice Srbije vzpostavljen COBISS.SR. Trenutno ima srbski vzajemni katalog COBIB.SR 1.565.000 zapisov, ki jih je prispevalo 43 aktivnih članic sistema. Knjižnice uporabljajo še okoli 10 drugih programskih paketov. Poteka tudi projekt digitalizacije gradiva NBS. Pomembno vlogo pri zagotavljanju opreme za avtomatizacijo srbskih knjižnic so odigrali Inštitut za odprto družbo, Tempus – program EU, predvsem pa IZUM.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504210
31. 12. 2005
/
Share This