Avtorski proces v spletnem okolju: primer sistematizacije dopolnilne programske opreme

PDF

Čeprav je avtorski proces v spletnem okolju podprt z vrsto programskih pripomočkov, je lahko avtor postavljen v situacije, ki terjajo izdelavo dopolnilne programske opreme. Ker imajo te situacije lastnost ponovljivosti, se lahko odločimo za sistematizacijo dopolnilne programske opreme za reševanje izbranih kategorij problemov. S sistematizacijo želimo poiskati rešitev, ki bi omogočala reševanje sedanjih problemov, za katere smo že izdelali programe, in reševanje prihodnjih problemov. Prispevek obravnava oblikovanje več programskih sistemov, s katerimi rešujemo izbrane kategorije problemov v avtorskem procesu. Vsi podani sistemi so tudi dejansko izdelani in se uporabljajo v avtorskem procesu v spletnem okolju.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0802034
30. 6. 2008
/
Share This