Božo Težak, velikan informatologije: znanstveni sestanek ob 90-letnici rojstva prof. dr. Boža Težaka, Težak – začetek informacijske dobe, 26. september 1997, IZUM, Maribor

PDF

Gre za biografski članek o prof. Božu Težaku, v katerem je avtor prikazal njegovo življenje, izobraževanje in delo. Ocenil je njegov prispevek pri ustanovitvi in vodenju znanstvenih (inštituti, centri) in izobraževalnih institucij (šole, podiplomski študij ), znanstvenih in strokovnih društev, pri ustanavljanju in urejanju znanstvenih revij ter organiziranju znanstvenih in strokovnih posvetovanj, pri aktivnem članstvu v znanstvenih društvih doma in v tujini, predvsem na področju kemije, civilne zaščite, bibliotekarstva, dokumentacije in informacijskih znanosti (informatike).

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 9. 1998
/
Share This