COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2019

PDF

V Sloveniji je v vzajemno katalogizacijo vključena 301 knjižnica, sodeluje pa 689 oseb z dovoljenjem za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij. S člankom prikažemo prirast bibliografskih in normativnih zapisov v COBIB.SI za leto 2019. Podatke o prirastu zbiramo iz vzajemne baze čez opazovano leto. V analizo podatkov smo vključili vse dneve leta in vse zapise, ki jih je prispevalo 575 katalogizatorjev iz 254 knjižnic. Podatki o prirastu so predstavljeni na letni, mesečni in dnevni ravni. V letu 2019 so katalogizatorji v COBIB.SI prispevali 176.021 bibliografskih zapisov ter 60.068 normativnih zapisov za osebna imena in imena korporacij v bazi CONOR.SI. V zadnjem kvartalu leta je bilo kreiranih največ (28,7 %) bibliografskih zapisov. Največ bibliografskih zapisov v enem dnevu pa je bilo kreiranih v torek, 26. 11. 2019, in sicer 1.022. Torek je na letni ravni najproduktivnejši dan v tednu. Najmanj zapisov je bilo kreiranih junija in avgusta. Po tipu zapisov se nadaljuje večletni trend: največ zapisov je bilo kreiranih za monografske publikacije (51,2 %) in sestavne dele (38,1 %). Predstavljeni so tudi podatki o prevzetih zapisih iz drugih baz podatkov. V Sloveniji je 645 oseb, ki so v letu 2019 aktivno sodelovale pri kreiranju bibliografskih in normativnih zapisov. Glede na 2,3-odstotni delež letnega prirasta zunaj delovnih dni sklepamo, da obstajajo vse večje potrebe po katalogizatorjih. Dve ali več uporabniških imen ima 30,9 % katalogizatorjev, torej delujejo v več organizacijah. Predstavljeni rezultati analize prirasta COBIB.SI kažejo na pomembnost dela katalogizatorjev v sistemu COBISS.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2025008
23. 11. 2020
2025008
Share This