COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2020

PDF

V članku so podrobneje predstavljeni podatki o prirastu bibliografskih zapisov za leto 2020, in sicer na letni in mesečni ravni. V analizo smo vključili 185.518 bibliografskih zapisov iz baze COBIB.SI, ki jih je prispevalo 545 katalogizatorjev iz 247 knjižnic. V zadnji četrtini leta je bilo kreiranih 30,4 % bibliografskih zapisov. V letu, zaznamovanim s pandemijo, beležimo kar 10 dni, ko je bil presežen mejnik več kot 1.000 zapisov, kreiranih v enem dnevu. Največ bibliografskih zapisov je bilo kreiranih v četrtek, 12. 11. 2020, in to 1.095, sicer pa je sreda na letni ravni najproduktivnejši dan v tednu. Najmanj zapisov je bilo kreiranih avgusta. Glede tipa zapisov se nadaljuje večletni trend: največ zapisov je bilo kreiranih za monografske publikacije (47,1 %) in sestavne dele (45,9 %). Predstavljeni so tudi podatki o zapisih, prevzetih iz drugih baz podatkov, ter letni prirast normativnih zapisov za osebna imena in imena korporacij v bazi CONOR.SI. Rezultati kažejo na pomembnost dela katalogizatorjev v sistemu COBISS. Poleg sezonskih trendov se kažejo tudi vplivi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2126007
23. 12. 2021
2126007
Share This