CORC – projekt kooperativne katalogizacije virov na spletu

PDF

Prispevek opisuje CORC, OCLC-jev eksperimentalni projekt kooperativne katalogizacije virov na spletu, njegov nastanek, namen in delovanje. Na koncu so na kratko povzete IZUM-ove izkušnje pri sodelovanju v projektu.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 2000
/
Share This