Dissemination of knowledge: process systematization and its implementation

PDF

Diseminacija se izkaže za zahteven proces, ki vodi k vprašljivim rezultatom, če je neustrezno zastavljen in usmerjan. Raznolikost pogledov na diseminacijo v raziskovalnih okoljih in v družbi nasploh ne prispeva k poenostavitvi procesa. V takšni situaciji je naravno najprej oblikovati solidno razumevanje koncepta in nato oblikovati model okolja za diseminacijo. To pa omogoči postavitev ciljev diseminacije. S sistematizacijo vzpostavimo proces diseminacije tako, da omogoča izpolnitev teh ciljev. Za zagotovitev, da bo proces diseminacije tudi izpeljan tako, kot je zastavljen, predlagamo sistem, ki implementira ta proces. Model okolja se izkaže v tem kontekstu kot ključen za oblikovanje procesa diseminacije, sistematizacija pa se izkaže kot sredstvo za potrebno dopolnitev in strukturiranje znanja o diseminaciji. Tako model okolja kot sistematizacija sta bila uporabljena na resničnem procesu diseminacije. Raziskovalna okolja dobijo s tako zastavljeno diseminacijo večjo kakovost procesa ob manjšem naporu.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1103064
30. 9. 2011
/
Share This