COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2017

PDF

V članku je predstavljena analiza prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI v letu 2017. Po podatkih na dan 31. 12. 2017 je bilo leta 2017 v COBIB.SI kreiranih 174.995 novih bibliografskih zapisov, v analizo pa smo vključili podatke, zbrane tekom leta (n = 171.273). Vključeni so tudi podatki o prevzetih bibliografskih in normativnih zapisih iz drugih baz podatkov, kot so: WorldCat (OCLC), Register ISSN (International Standard Serial Number), Online katalog Kongresne knjižnice ter Library of Congress Name Authority File (LCNAF). V primerjavi z letom prej je prirast v 2017 nižji za 3,6 %. Po tipu zapisov jih je bilo največ (50,5 %) kreiranih za monografske publikacije in sestavne dele (38,8 %). V prvem trimesečju je bilo kreiranih največ (27,4 %) bibliografskih zapisov, največ (n = 955) v sredo, 11. januarja. V letu 2017 je zapise v COBIB.SI prispevalo 585 katalogizatorjev iz 253 knjižnic.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1812021
31. 12. 2018
/
Share This