Elektronski arhivi in priročne mobilne računalniške naprave

PDF

V članku obravnavamo problematiko dostopa do elektronskih arhivov (e-arhivov) z mobilnih medijev glede na njihove omejene zmožnosti prikaza in dostopa do informacij. Pomemben segment pri mobilnih napravah so tudi mobilne komunikacije, ki bistveno vplivajo na hitrost dostopa do informacij v arhivih. Prav tako se bomo dotaknili varnostnih vprašanj in problematike zaščite avtorskih pravic. Navajamo tehnične in varnostne rešitve in rešitve glede zaščite avtorskih pravic. Predlagamo določitev nivojev varnosti glede na vsebine in selekcijo (obsega) vsebin, kar določa način (medij) dostopa do njih.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0501029
31. 3. 2005
/
Share This