FAST: Fasetna uporaba predmetnega izrazja

PDF

Library of Congress Subject Headings Scheme (LCSH) je najpogosteje uporabljan in najbolje sprejet slovar predmetnih oznak za splošno uporabo. Dejansko je to splošen kontrolirani slovar, ki ga mnoge države uporabljajo za model pri razvijanju sistemov predmetnih oznak. Vendar pa kompleksna skladnja in pravila za oblikovanje oznak zaradi potrebe po visoko kvalificiranem osebju omejujejo njegovo uporabo in zmanjšujejo učinkovitost avtomatizirane normativne kontrole. Najnovejše težnje, ki so posledica hitrega razvoja spleta, zahtevajo spremembe v sistemih bibliografske kontrole, ki naj bi bili enostavnejši za uporabo in razumevanje – predmetne oznake pri tem niso izjema. Za oblikovanje FAST-a je namen prilagoditve LCSH-ja s poenostavitvijo skladnje ta, da se obdrži bogat besedni zaklad LCSH-ja, pri tem pa zagotovi enostavnejše razumevanje, kontrola in uporaba. Novi sistem ostane skladen z LCSH-jem v smeri navzgor, kar pomeni, da je mogoče vsak sklop predmetnih oznak LCSH pretvoriti v predmetne oznake FAST.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0301002
31. 3. 2003
/
Share This