FAST: Fasetna uporaba predmetnega izrazja

Library of Congress Subject Headings Scheme (LCSH) je najpogosteje uporabljan in najbolje sprejet slovar predmetnih oznak za splošno uporabo. Dejansko je to splošen kontrolirani slovar, ki ga mnoge države uporabljajo za model pri razvijanju sistemov predmetnih oznak. Vendar pa kompleksna skladnja in pravila za oblikovanje oznak zaradi potrebe po visoko kvalificiranem osebju omejujejo njegovo uporabo in zmanjšujejo učinkovitost avtomatizirane normativne kontrole.

Knjižničarstvo in tehnološki razvoj proti knjižnici brez knjig

Poklic opredeljuje predvsem delo, ki ga človek opravlja v družbeni delitvi dela. Tradicionalni bibliotekarski poklic nima monopola nad delom, ki ga opravljajo digitalni bibliotekarji. V primeru digitalnih bibliotekarjev ne gre več za star poklic bibliotekarja, temveč za nov poklic, za katerega še nimamo ustreznega poimenovanja in tudi natančno ne vemo, kako se bo odvijala specializacija znotraj njega.

Sestanek delovne skupine ERA IST

Tempusov projekt JEP 16059/2001 Izgradnja kooperativne knjižnične mreže visokošolskih knjižnic v Srbiji bo mrežo univerzitetnih in fakultetnih knjižnic organiziral v enoten sistem, ki bo zagotavljal boljše pogoje za izmenjavo podatkov, racionalno nabavo v knjižnicah in boljši dostop do publikacij znotraj in zunaj Srbije.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: