Gradivo za uvod v kritiko informacijske družbe

PDF

Članek predstavlja gradivo, ki naj bi bilo podlaga za članek Uvod v kritiko informacijske družbe, ki ga pripravljam. Knjiga Johna Featherja Informacijska družba: obravnava kontinuitete in spremembe predstavlja odličen uvod za knjižnične, informacijske in komunikacijske študije, pri katerih je razumevanje informacijske družbe teoretični okvir za proučevanje bolj specializiranih vprašanj. Impozantna in epohalna trilogija Manuela Castellsa pod skupnim naslovom Informacijska doba: ekonomija, družba in kultura je večdimenzionalna socialna teorija informacijske dobe. Kot je bil Karl Marx teoretik in kritik zgodnjega industrijskega kapitalizma 19. stoletja, je Manuel Castells teoretik globalnega informacijskega kapitalizma ob koncu 20. stoletja. Kot vse korenite spremembe odnosov v proizvodnji ter na področju moči in življenske prakse v človekovi zgodovini, ima tudi informacijska družba kot nova družbena formacija neizogibne temne strani, ki kažejo na relativnost človeškega napredka.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 3. 2000
/
Share This