Internet in Network Computing

PDF

Dinamičen razvoj Interneta postavlja uporabnike in ponudnike informacijskih storitev pred nove izzive. Tudi Internet dobiva alternativo s paradigmo Network Computing. Zaradi svoje velikosti jo lahko Internet prilagodi skladno s potrebami - jo posvoji, potencialnim novim proizvodom in storitvam pa odvzame pomemben del trga. Paradigma je analizirana na več ravneh, rezultati analize kažejo, da kakovost ni prevladujoči element posameznih ravni paradigme.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 1998
/
Share This