Kakovost informacij na WWW in eklektični dokumenti

PDF

Razčlenitev problema kakovosti informacij na svetovnem spletu vodi do novega tipa dokumenta. Problem podvajanja in količine informacij na svetovnem spletu je razrešljiv s sistemi (spleti) eklektičnih dokumentov. Eklektičen dokument se izdela šele, ko uporabnik postavi zahtevo zanj. Z uvedbo modela eklektičnega dokumenta v okolje svetovnega spleta se odpirajo nove možnosti za zagotavljanje kakovosti informacij na svetovnem spletu, v poslovnih sistemih ipd.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 3. 1999
/
Share This