Klinični pristop Boža Težaka h knjižničnemu in informacijskemu izobraževanju in delovanju

PDF

Božo Težak se je že v 60-ih letih zavzemal za klinični pristop kot pogoj za profesionalno delovanje ter izvajanje knjižničnega in informacijskega izobraževanja. Namen je pokazati, da se klinični pristop v razvitem svetu neguje in uporablja, ter prispevati k reafirmaciji tega pristopa tudi lokalno, v prostoru, v katerem je Božo Težak neposredno deloval.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 2000
/
Share This