Kratko poročilo o stanju avtomatizacije v Nacionalni knjižnici “Sv. Ciril in Metod”, Sofija

PDF

Narodna knjižnica sv. Cirila in Metoda deluje od leta 1878 in danes hrani 7 milijonov dokumentov ter en milijon bibliografskih zapisov v bazi podatkov. Obstaja centralni katalog tujih časopisov in tuje literature za 182 knjižnic v državi. Poizkus iz leta 1993, da bi vzpostavili nacionalno avtomatizirano knjižnično informacijsko mrežo, ni uspel, ker država ni zagotovila potrebnih sredstev. Smo pred odločitvijo o spremembi programske opreme v bolgarskem knjižničnem sistemu.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504246
31. 12. 2005
/
Share This