Meje so, meja ni

PDF

Tehnologija nam odpira možnost, da zajamemo informacijsko neskončnost. Globalizacija v zanimivem obratu krepi želje po prepoznavanju identitete posameznikov in narodov. Knjižnice imajo pri tem veliko odgovornost, ki jo lahko uspešno izpolnijo le v povezavi z drugimi institucijami, ki so zadolžene za dokumentarno dediščino. Uporabnikov ne zanima, kje se informacija nahaja, hočejo le hiter in enostaven dostop do nje. To je bilo odločilno, ko sta se leta 2004 združila Kanadska nacionalna knjižnica in Državni arhiv v LAC. Zlitje dveh organizacij sproža sinergijske učinke v prid Kanadčanov. Ti predstavljajo izrazito večkulturno populacijo, kar LAC upošteva pri gradnji zbirk, zagotavljanju dostopnosti in ponudbi storitev. Najpomembnejši potekajoči projekti se nanašajo na digitalizacijo in uporabo spleta, pri čemer je najbolj dolgoročen Projekt Kanada, s katerim bo digitalizirana celotna kanadska dokumentarna dediščina zadnjih 300 let. To bo odločilen prispevek LAC k identiteti Kanade in k njenemu prihodnjemu razvoju. Vlada je projekt vgradila v kanadsko digitalno informacijsko strategijo. Obširno ukvarjanje z digitalnim gradivom je bil razlog, da LAC sodeluje v skupini štirih nacionalnih knjižnic, ki pripravljajo novo katalogizacijsko orodje RDA.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704194
31. 12. 2007
/
Share This