Modelling of processes: tehnology development

PDF

Nove tehnologije odpiranjo tudi nove resne probleme in pomisleke, na katere pa, kot kaže, ni povsem zadovoljivih odgovorov. Za vsaj osnovno razumevanje tega fenomena smo razvili preprost model procesov, ki vodijo do novih tehnologij. Analiziranje modela omogoča zaključek, da so ti problemi in pomisleki pogojeni z neustreznim zagotavljanjem kakovosti v razvoju novih tehnologij. Zagotavljanje kakovosti, uvedeno na osnovi poglobljenega razumevanja kakovosti, lahko zmanjša probleme in odpravi mnoge pomisleke, ki jih prinaša razvoj novih tehnologij, ter zagotovi tehnologije, ki bodo razvite bližje potrebam in pričakovanjem uporabnikov.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1001005
30. 6. 2010
/
Share This