Nekateri vidiki upravljanja razvoja procesov avtomatizacije in digitalizacije v NBS

PDF

Narodna knjižnica Srbije (Narodna biblioteka Srbije – NBS) si je zastavila vizijo razvoja v razmerah informacijske tehnološke revolucije, iz česar izhajajo veliki organizacijski, kadrovski in izobraževalni izzivi za upravljavce. Nastal bo nov poklic: infoknjižničar. V praksi upravljanja knjižnice je treba razviti nove pristope komuniciranja in sodelovanja z ustanovitelji kot tudi z domačimi in tujimi partnerji. NBS je sredi obsežnih in zahtevnih programov, temelječih na informacijski in komunikacijski tehnologiji, ki zadevajo vzajemno katalogizacijo, digitalizacijo knjižničnega gradiva, sistem DOI in izgradnjo portala. NBS se tu vključuje v evropske in svetovne projekte.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504295
31. 12. 2005
/
Share This